CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Để đảm bảo an toàn các thông tin của khách hàng mua hàng trên website osaro.vn. Ban quản lý website osaro.vn quy định rõ chính sách bảo mật thông tin. Ban quản lý website osaro.vn đề nghị người mua hàng đọc kỹ chính sách này trước khi thực hiện các hoạt động mua hàng trên website osaro.vn.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website osaro.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Ban quản lý website osaro.vn cần người mua hàng cung cấp khi mua hàng và để osaro.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website osaro.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

– Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và lưu trữ các thông tin đã cung cấp cho Ban quản lý website osaro.vn. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý Website osaro.vn (Email: vnosaro@gmail.com  | Điện Thoại: 0902204967) hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty tại địa chỉ: Cụm CN Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nếu phát hiện có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ các thông tin của mình để có biện pháp kịp thời giải quyết.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Ban quản lý Website osaro.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp cho các mục đích sau:

– Gửi các thông tin, liên hệ về xác nhận đặt hàng của khách hàng

– Gửi hàng, sản phẩm khách hàng đã mua trên website osaro.vn

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Ban quản lý Website osaro.vn

– Giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ mới của website osaro.vn

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo thông tin của khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website osaro.vn

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ban quản lý website osaro.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của osaro.vn

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mọi thông tin liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng đều được chúng tôi lưu trữ tại:

– Công ty cổ phần Tập Đoàn OSARO Việt Nam

– Địa chỉ: Cụm CN Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

– Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0110706648 cấp ngày 07/05/2024 do Phòng Đăng Ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hà Nội cấp.

– Người đại điện pháp luật: Nguyễn Thị Thoa

– Email: vnosaro@gmail.com  | Điện Thoại: 0902204967

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

   – Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản lý website osaro.vn thực hiện công việc này.

– Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Website osaro.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng cập nhật, khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website osaro.vn được Ban quản lý website osaro.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của osaro.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mất dữ liệu cá nhân thành viên, Ban quản lý website osaro.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng (nếu có) bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của website osaro.vn.

– Ban quản lý website osaro.vn yêu cầu các cá nhân khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của website osaro.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website osaro.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến cho ban quản lý website osaro.vn như sau:

Công ty cổ phần Tập Đoàn OSARO Việt Nam

– Địa chỉ: Cụm CN Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

– Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0110706648 cấp ngày 07/05/2024 do Phòng Đăng Ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hà Nội cấp.

– Người đại điện pháp luật: Nguyễn Thị Thoa

– Email: vnosaro@gmail.com  | Điện Thoại: 0902204967

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.        

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

Mọi thông tin liên hệ về chính sách bảo mật thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Tập Đoàn OSARO Việt Nam

– Địa chỉ: Cụm CN Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

– Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0110706648 cấp ngày 07/05/2024 do Phòng Đăng Ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hà Nội cấp.

– Người đại điện pháp luật: Nguyễn Thị Thoa

– Email: vnosaro@gmail.com  | Điện Thoại: 0902204967