Monthly Archives: Tháng Mười 2019

Nước rửa chén cho nhà hàng- “ĐỪNG HAM RẺ MÀ COI RẺ SỨC KHOẺ KHÁCH HÀNG”

Ấy thế mà khi được hỏi người nhân viên đó mới bảo: ”Đảm bảo tuyệt đối về chất lượng”.Thiết nghĩ: Không rõ nguồn gốc thì lấy gì mà đảm bảo. Hài thậtẤy vậy mà nhà hàng vẫn nhập đều cái loại nước rửa chén dành cho nhà hàng ấy. VìCái điều mà chủ nhà hàng […]